Stanowisko Kościoła

In vitro łamie piąte przykazanie “Nie zabijaj”1

Procedura „in vitro – za cenę urodzin dziecka – godzi wprost w życie innych dzieci poczętych podczas tej procedury oraz w nienaruszalność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci (por. Evangelium vitae, 58-63). Z tego powodu (…) nie może być przez katolika w żaden sposób zaakceptowana”.2

In vitro niszczy godność człowieka

Każde dziecko, niezależnie od sposobu poczęcia, jest obdarzone niezbywalną godnością i powinno być kochane i otoczone opieką. Procedura in vitro przeczy tej godności ze względu na przedmiotowe traktowanie dzieci i przeznaczanie do selektywnej aborcji tych, które nie spełniają założonych kryteriów, zamrażanie nadliczbowych czy wreszcie sprzedaż zarodków do eksperymentów medycznych.

In vitro wyklucza społecznie dzieci, które są zamrażane i niszczone

“Trzecią stroną”, o której zapomina się w debacie o in vitro, są dzieci nienarodzone, którym – poprzez procedurę zamrażania i niszczenia – “odbiera się prawo do rozwoju, narodzin i godnego życia”. A obowiązkiem Kościoła jest właśnie obrona tej “trzeciej strony”, którą “próbuje się społecznie wykluczyć i zmarginalizować”. 3

In vitro jest niezgodne z nauczaniem papieża Franciszka

„Dziś dominuje myślenie i logika fałszywego współczucia: rzekomo pomaga się kobietom w trudnej sytuacji i dokonuje aborcji, (…) czy też dokonuje się naukowego zamachu na życie, produkując dzieci w laboratorium”. „Dziecko traktuje się jako należność, a nie dar”. ”Żyjemy w czasach eksperymentowania z życiem i to złego eksperymentowania. W czasach «robienia» dzieci zamiast przyjmowania ich jako dar (…)”.4 Papież apeluje do lekarzy, by wyrażali stanowczy sprzeciw sumienia dotyczący aborcji, in vitro i eutanazji, stawiając na jednej płaszczyźnie te działania.

STANOWISKO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA W SPRAWIE IN VITRO 5

Świadome i dobrowolne głosowanie za in vitro jest grzechem ciężkim!
„Kto z katolików świadomie i dobrowolnie podpisuje się lub głosuje za dopuszczalnością metody in vitro, tym samym podważa communio, czyli swoją pełną wspólnotę z Kościołem katolickim (…)”.6 „Kto ma świadomość grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi (…) przyjmować Komunii świętej (…)”.7

Głosowanie za in vitro a przystępowanie do Komunii św.

”(…) jeśli ktoś świadomie i dobrowolnie opowiedział się przeciw godności człowieka przez głosowanie lub podpisanie ustawy legalizującej procedurę in vitro, a chciałby przystępować do Komunii świętej, najpierw powinien pojednać się z Bogiem i wspólnotą Kościoła przez sakrament pojednania, wyrazić żal za popełniony grzech, postanowić poprawę i dokonać zadośćuczynienia. W tym przypadku musi być pewność, że dana osoba zmieniła opinię i przyznaje się do popełnionego błędu.”8

Zadośćuczynienie grzechowi głosowania za in vitro wymaga publicznej zmiany stanowiska

„W omawianym przypadku trzeba pamiętać, że grzech popełniony publicznie, jakim jest udział w stanowieniu prawa naruszającego godność życia ludzkiego, stanowi szczególną formę zgorszenia. Z tej racji, taka osoba powinna ze swej strony powstrzymać się od przystępowania do Komunii świętej, dopóki nie zmieni publicznie swego stanowiska.”9

Por. Dokument Bioetyczny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 9 kwietnia 2013 r.

2 Sakramentalna konsekwencje głosowania i podpisania ustawy o in vitro – oświadczenie Przewodniczącego Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski z 3 sierpnia 2015, punkt 1,https://episkopat.pl/sakramentalne-konsekwencje-glosowania-i-podpisania-ustawy-o-in-vitro-oswiadczenie-przewodniczacego-rady-prawnej-kep/

3 List przewodniczącego Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego do prezydenta Bronisława Komorowskiego z dnia 17.07.2015 r., za: Polski Episkopat o in vitro,KAI, 22.08.2015 r.

4 Przemówienie wygłoszone do lekarzy z Włoskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich,http://pl.radiovaticana.va/storico/2014/11/15/papie%C5%BC_w%C5%82oskich_lekarzy_katolickich_zabawa_z_ludzkim_%C5%BCyciem_to_grzech/pol-836494.

5 Por. Sakramentalne konsekwencje głosowania i podpisania ustawy o in vitro. Oświadczenie przewodniczącego Rady Prawnej KEP z 3.08.2015 r.. Pełen tekst oświadczenia:https://episkopat.pl/sakramentalne-konsekwencje-glosowania-i-podpisania-ustawy-o-in-vitro-oswiadczenie-przewodniczacego-rady-prawnej-kep/

6 jak wyżej, punkt 1; porównaj z Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 204-205, 208-214

7 Jak wyżej, punkt 3; porównaj z Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 916

8 Jak wyżej, punkt 3

9 Jak wyżej, punkt 3

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości dotyczące naszych działań, zapisz się na nasz newsletter.