Ryzyka medyczne związane z in vitro

Literatura naukowa potwierdza, iż procedura in vitro niesie ze sobą istotne ryzyka medyczne dla kobiety. Procedura zwiększa m.in.ryzyko ciąży pozamacicznej nawet dwukrotnie1, ryzyko łożyska przodującego blisko trzykrotnie (2,8)2 oraz znacznie zwiększa ryzyko nowotworów3.

IN VITRO JEST NIEBEZPIECZNE DLA KOBIETY

Podwyższone ryzyko wystąpienia raka piersi 

Dwukrotnie większe ryzyko ciąży pozamacicznej

Dwukrotnie większa śmiertelność niż dziecko poczęte naturalnie

Co 10 dziecko jest obciążone wadami wrodzonymi

4,6 do 9 razy częściej występują choroby genetyczne np.: zespół Beckwitha-Wiedemanna

IN VITRO JEST NIEBEZPIECZNE DLA DZIECKA

Procedura zwiększa m. in. ryzyko urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną o 30-40%4, ryzyko dziecięcego porażenia mózgowego o 60%5, ryzyko wcześniactwa dwukrotnie6. Naukowcy ze Szwecji wykazali, że dzieci poczęte metodą in vitro częściej chorują na nowotwory niż dzieci poczęte w sposób naturalnych– w szczególności na białaczkę7Również naukowcy z Holandii wykazali, że ryzyko nowotworu złośliwego oka (siatkówczaka) u dzieci poczętych metodą in vitro wzrasta 5-7- krotnie8 W badaniach obejmujących 13 tys. dzieci brytyjscy lekarze wykazali, że dzieci poczęte metodą in vitro chorują 1,8-krotnie częściej na astmę i trzykrotnie częściej muszą regularnie leczyć się z tego powodu niż planowane dzieci poczęte naturalnie9

W badaniach prowadzonych na kilku pokoleniach myszy urodzonych w wyniku metody in vitro naukowcy z Hiszpanii potwierdzili dziedziczenie wad rozwojowych powstałych w skutek tej procedury. Wyniki te wskazują z jakim potencjalnie dużym zagrożeniem dla przyszłych pokoleń wiąże się procedura in vitro10.

Wady genetyczne spowodowane
in vitro są dziedziczne

60% większe ryzyko dziecięcego porażenia mózgowego 

Ryzyko wzrasta o kolejne 230%, gdy embrion był mrożony 

1. H.B. Clayton, L.A. Schieve, H.B. Paterson, D.J. Jamieson, M.A. Reynolds, V.C. Wright, Ectopic Pregnancy Risk with Assisted Reproductive Technique Procedures, Obs-tetrics & Gynecology, 2006 Mar; 107(3): 595-604

2 R. Jackson, K. Gibson, Y. Wu, M. Croughan, Perinatal Outcomes in Singletons Following In Vitro Fertilization: A Meta-Analysis, Obstetrics&Gynecology, Vol. 103, no 3,March 2004

3 A. Venn, L. Watson, F. Bruinsma, G. Giles, D. Healy, Risk of cancer after use of fertility drugs with in vitro fertilization, Lancet, Vol. 354, November 6, 1999

4 M. Hansen, C. Bower, E. Milne, N. Klerk, J. Kurinczuk, Assisted reproductive technique and the risk of birth defects a systematic review, Human Reproduction Vol. 20,No.2, pp. 328-338, 2005

5 D. Hvidtjern, J. Grove, D. Schnedel, M. Vaeth, E. Ernst, L. Nielsen, P. Thorsen, Cerebral palsy among children born after In vitro fertilization: the role of preterm deliverya population based, cohort study, Pediatrics, Vol. 118, Number 2, August 2006

6 R. Jackson, K. Gibson, Y. Wu, M. Croughan, Perinatal Outcomes in Singletons Following In Vitro Fertilization: A Meta-Analysis, Obstetrics&Gynecology, Vol. 103, no 3,March 2004

7 Kallen B.,Finnstrom O., Lindam A. i wsp. Cancer risk in children and young adults conceived by in vitro fertilization. Pediatrics 2010: 126: 270

8 Moll A.C., Imhof S.M., Cruysberg J.R. i wsp. Incidence of retinoblastoma in children born after in vitro fertilization. Lancet 2003; 361: 309

9 Carson C, Sacker A., Kelly Y. i wsp. Asthma in children born after infertility treatment: findings from the UK Millenium Cohort Study. Human Reproduction 2013; 28: 471

10 Calle A, Fernandez-Gonzalez R, Ramos-Ibeas P i wsp. Long-term and transgenerational effect of in vitro culture on mouse embryos. Theriogenology 2012; 75(4): 785-793

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości dotyczące naszych działań, zapisz się na nasz newsletter.