Dla mediów

Zachęcamy Państwa do korzystania z opracowań i materiałów zamieszczonych na stronie www.odpowiedzialnetarnowo.pl. Jednocześnie informujemy, że stosownie z obowiązującym prawem, przedruk treści zamieszczonych na stronie internetowej jest możliwy pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła tj. strona internetowa inicjatywy mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne „Odpowiedzialne Tarnowo” www.odpowiedzialnetarnowo.pl. (art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W przypadku przedrukowywania materiałów w zakresie wykraczającym poza sprawozdania o aktualnych wydarzeniach lub dokonywanych poza ramami czasowymi, w jakich materiał zachowuje aktualność z punktu widzenia szybkości obiegu informacji, wskazane jest uzyskanie uprzedniej zgody pisząc na adres odpowiedzialnetarnowo@gmail.com

Kontakt dla mediów 
Dr Bartosz Walter
Telefon: 517 180 481
Email: odpowiedzialnetarnowo@gmail.com