Dlaczego działamy?

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne i pragniemy, aby nasz głos był słyszalny. Chcemy sprawić, aby decyzje władz stojących na czele naszej społeczności były podejmowane w sposób odpowiedzialny. Odpowiedzialny względem mieszkańców, rodzin, dzieci.

Czym jednak w istocie są odpowiedzialne decyzje? Według nas są nimi przemyślane działania, które uwzględniają wszelkie możliwe konsekwencje. W tym także czarne scenariusze.

Władze gminne coraz częściej podejmują decyzje nie kierując się spojrzeniem w przyszłość. Nie liczą się z negatywnymi konsekwencjami. Nie próbują im zapobiegać. Widzą wszystko przez różowe okulary. Tymczasowo jest to wspaniała, kojąca nerwy wizja. Jednak co będzie za kilka lat, gdy wreszcie zderzymy się z rzeczywistością?

NASZE CELE

Nie pozostaniemy biernymi mieszkańcami. Pragniemy mieć wpływ na radnych wybranych naszymi głosami. Chcemy zmieniać naszą gminę. Nasze cele są proste.

  1. Chcemy sprawić, aby radni uwzględniali głos mieszkańców.
  2. Chcemy dopilnować, żeby nasze pieniądze w budżecie gminy był rozporządzane odpowiedzialnie.
  3. Chcemy przestrzegać radnych przed przyjmowaniem szkodliwych dla gminy rozwiązań.
  4. Chcemy, aby każdy z mieszkańców miał dostęp do rzetelnej wiedzy.